Case đồng bộ HP Compaq DC7700S/E6300, Ram 1G, HDD 80Gb

In Stock

630,000VNĐ