Máy đồng bộ HP Compaq 6000 pro, Cấu hình 5A

In Stock

1,940,000VNĐ