Máy chủ GAME SEVER IBM X3100 M4 2582I5A G2120 3.0GHz (Option)

In Stock

13,669,000VNĐ