GAMES NET – ESPORT

Showing all 9 results

Máy chủ GAME SEVER IBM X3100 M4 2582I5A G2120 3.0GHz (Option)

13,669,000VNĐ

Máy chủ GAME SEVER IBM X3100 M4 G2120 3.0GHz 3MB

16,500,000VNĐ

Máy chủ GAME SEVER IBM X3100 M4, Diskless 40-60 Clients

18,699,000VNĐ

Máy chủ GAME SEVER IBM X3100 M4, Diskless 60-80 Clients

20,459,000VNĐ

PC GAME NET HNC-H61G2030/GT730

4,459,000VNĐ

PC GAME NET HNC-H81/G3220/GT730 1G/DDR5

4,299,000VNĐ

PC GAME NET HNC-H81/G3220/GT730 2G/DDR5

4,459,000VNĐ

PC GAME NET HNC-H81G3220/GT730

4,659,000VNĐ

PC GAME NET HNC-H81G3220/GT740

5,459,000VNĐ
Back to Top